1. lappusē - Druku veidi.

2. lappusē - Pēcdrukas apstrāde.

 

Druku veidi

 

Ofseta druka

Ofseta druka ir augstas kvalitātes pilnkrāsas (krāsaina) druka ar iespēju attēlot sīkas detaļas. Ofseta drukā krāsa tiek uzklāta uz metāla plates ar iekodinātu attēlu. Katram pilnkrāsu (krāsainam) attēlam ir vajadzīgas četras šāda veida plates – dzeltena, sarkana, zila un melna, - ko poligrāfijā sauc par CMYK. Katru krāsas plati ieliek savā ofseta iekārtas sekcijā, kurā plate attēlu pārnes uz elastīgu starpslāni – ofseta gumiju, kura savukārt uzsūc krāsu un pārnes uz papīra. Ja drukas mašīnai ir vairāk kā četri krāsu sektori, drukāšanai var tikt izmantotas ne tikai CMYK krāsas, bet arī īpaši uzjaukti PANTONE krāsu toņi (tai skaitā zelts un sudrabs).

Priekšrocības   Trūkumi

*ātrs drukas temps

*precīza krāsu un toņu sakritība

*augsta attēla precizitāte

*krāsa ātri žūst

*izdevīga tirāža, sākot no 500 eksemplāriem

*drukājot uz papīra ar tekstūru, ofseta gumija pielāgojas drukājamās virsmas tekstūrai

*iespējams drukāt ne tikai CMYK krāsu gammā, bet arī PANTONE (tajā skaitā zelts un sudrabs), folijkrāsās, matētās un glancētās lakās

*nodrukāto materiālu iespējams pārklāt ar UV laku, kā rezultātā krāsas kļūst dziļākas

*iespējams nolakot atsevišķas attēla detaļas, kas rada spēcīgu kontrastu un ko nevar nodrošināt digitālā druka

*var izmantot papīru, kura blīvums no 45 g/m2 līdz 300 g/m2 

 

*pirms drukas nepieciešami sagatavošanas darbi (krāsu dalījums, krāsu prove, formu sagatave u.c.), tāpēc druku nav iespējams veikt kā ātro pasūtījumu, piemēram, stundas laikā

*mazas tirāžas nerentabilitāte

*nedrukā uz tumšiem, melniem papīriem

*nevar izdrukāt vienā eksemplārā kā paraugu


Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Rotaļas un spēles svarīgā nozīme bērna attīstībā nav pēdējo gadu atklājums. Jau 20. gadsimta vidū viens no krievu pedagogiem – Mihails Skatkins (Михаил Скаткин), ir teicis: “Didaktiskās rotaļas un spēles galvenā īpatnība ir tā, ka tajās mācību uzdevumi bērnam tiek izvirzīti nevis tieši, bet maskētā veidā. Bērna nolūks nav mācīties rotaļā, bet rotaļas gaitā viņš kaut ko apgūst. Tieši tas nosaka didaktiskās rotaļas un spēles dziļo jēgu.”

Šajā materiālā aprakstīti psihiskie procesi, kurus bērns var attīstīt, spēlējot galda spēles. Kas tad īsti ir psihiskie procesi? Psiholoģijas literatūrā kā psihiskie procesi tiek definēti izziņas procesi (sajūtas un uztvere, atmiņa, domāšana, iztēle, uzmanība), ar kuru starpniecību cilvēks iegūst informāciju par apkārtējo pasauli, kā arī emocionālie un gribas procesi.

 

Sajūtas un uztvere

Sākotnējo informāciju par apkārtējās vides objektu ārējām pazīmēm bērns iegūst ar sajūtu orgāniem. Tiklīdz sajūtu orgāni saņem šo informāciju, tā tālāk tiek nodota uztverei. Slavenais 18. gadsimta franču filozofs un pedagoģijas teorētiķis Žans Žaks Ruso (Jean-Jacques Rousseau) uzskatīja, ka sajūtas ir ne tikai izziņas sākums, bet arī viens no svarīgākajiem bērna prāta attīstības priekšnosacījumiem.

Kā labāko sensorās audzināšanas periodu Žans Žaks Ruso izdalīja periodu no 2 līdz 12 gadiem tādēļ, ka tieši šajā laikā bērns apgūst runas prasmes. Savukārt Marija Montesori (Maria Montessori) uzskatīja, ka laika posms no 2 līdz 6 gadiem ir visiedarbīgākais sensorās audzināšanas laiks, jo tieši tad bērnam veidojas un nostiprinās priekšstati par dažādām formām, krāsām, toņiem, izmēriem.

Spēlējot galda spēles, visnozīmīgākās ir redzes sajūtas un taustes sajūtas. Redzes sajūtas sniedz informāciju par priekšmeta formu, lielumu un krāsu, savukārt taustes sajūtas, kas tiek gūtas ar pirkstu galiem, sniedz informāciju par objekta virsmu. Taustes un redzes saikne sevišķi būtiska ir agrā bērnībā, īpaši rotaļājoties. Vēlākajos bērna dzīves posmos un radošajā darbībā dominanti pārņem redzes sajūtas, kas sastāda pat 80% no visām sajūtām.


Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Vispārējā informācija par intelektuālo īpašumu

Jaunrades darbi, kas tapuši cilvēka intelektuālās darbības rezultātā, likumdošanā tiek dēvēti par intelektuālo īpašumu un tiem ir piešķirts ekskluzīvs tiesību kopums. “Intelektuālais īpašums neaizsargā idejas kā tādas, to absolūtā nozīmē, bet ideju specifiskās izpausmes (autortiesības) vai ideju (zināšanu, informācijas) praktisku pielietošanu lietderīgos izstrādājumos.”

Intelektuālā īpašuma tiesības iedalās divās grupās:

  • autortiesībās un blakustiesībās, kas attiecas uz literāriem un mākslas darbiem;
  • rūpnieciskā īpašuma tiesībās, kas ietver izgudrojumus (patentus), preču zīmes, rūpnieciskos dizainparaugus, ģeogrāfiskās izcelsmes norādes un augu šķirnes.

 

Dizaina darbu tiesiskā aizsardzība

Latvijā spēkā esošais tiesiskais regulējums dizaina tiesiskajai aizsardzībai var piemērot:

  • autortiesības (Autortiesību likums);
  • dizainparaugu tiesības (Dizainparaugu likums);
  • preču zīmju tiesības (likums Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm).

Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Rotaļlietu drošuma prasību konspektīvs izklāsts

Rotaļlieta ir jebkurš izstrādājums vai materiāls, kas īpaši projektēts, lai ar to rotaļātos bērni, kuri jaunāki par 14 gadiem. Lietojot rotaļlietu, tā nedrīkst apdraudēt lietotāja un citu personu veselību un drošību, tāpēc ražotājam strikti jāievēro rotaļlietu drošuma prasības, kas aprakstītas Rotaļlietu drošības noteikumos (Ministru kabineta noteikumi Nr. 132).

Uzsākot rotaļlietas ražošanu, vispirms jānosaka bērna minimālais vecums, kādam attiecīgā rotaļlieta būs paredzēta. Ja nepieciešams, tiek noteikti arī rotaļlietas lietotāja vecuma ierobežojumi, kā arī norādīts, ka rotaļlieta jālieto tikai pieaugušo uzraudzībā. Latvijas tirgū rotaļlietu atļauts piedāvāt tikai tad, ja tā atbilst būtiskām drošības prasībām un tā nerada ķīmiskos, fizikālos, mehāniskos, elektriskos, uzliesmojamības, higiēnas, radioaktivitātes apdraudējumus.

Lai pierādītu, ka rotaļlieta atbilst būtiskajām drošuma prasībām, pirms rotaļlietas laišanas tirgū, ražotājam jāveic tās atbilstības novērtēšana. Šo procedūru var veikt divejādi. Pirmais veids – testēšanu veic pats uzņēmums, otrais veids – testēšanu veic sertificēta iestāde (1. attēls).


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam

 


 

uz galveno lapu zirnis.lv