Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Lai radītu galda spēli, secīgi viens pēc otra jāiziet trīs posmi: izpēte, dizains un izgatavošana. Tomēr jāņem vērā, ka katras spēles izstrādes procesa secība var atšķirties. Šis materiāls tapis, par pamatu ņemot manu maģistra darbu, kurā aprakstīju galda spēles ES UN DZĪVNIEKI izstrādes gaitu.

 

1. lappusē - Izpētes posms.

2. lappusē - Dizaina posms.

3. lappuse - Izgatavošanas posms.

 

Izpētes posms

 

Izpētes posmā ietilpst:

 1. idejas apzināšana;
 2. tirgus izpēte;
 3. mērķauditorijas apraksts;
 4. mehānikas izstrāde;
 5. skiču konstruēšana;
 6. prototipa izveide;
 7. testēšanas process.

Nedaudz pārveidots teksts no mana maģistra darba “Galda spēle ES UN DZĪVNIEKI”.

Kas īsti ir galda spēle? Diemžēl šim terminam nav stingri noteiktas definīcijas. Spēli par galda spēli var saukt tad, ja:

 • tā ir brīvprātīga;
 • tā ir ar iepriekš noteiktiem nosacījumiem;
 • tai nav iespējams iepriekš noteikt iznākumu;
 • tā sastāv no neliela priekšmetu kopuma, kuru pilnībā var novietot uz galda, grīdas, zemes vai noturēt spēlētāju rokās;
 • to var spēlēt gan nelielā telpā, gan transportlīdzeklī.

 

Galda spēļu klasifikācija dažādos informācijas avotos manāmi atšķiras, jo galda spēles var iedalīt pēc vairākiem parametriem: nozīmes, tēmas, spēlētāju skaita, spēlētāju vecuma, spēlētāju mijiedarbības u.c.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko

 

  autores atbalstam

  

 

 

uz galveno lapu zirnis.lv