Nepieciešama A3 formāta balta lapa.

 Uzdevums:

Pēc dotajiem izmēriem uzkonstruēt  tapskrūvi vienā skatā un sešstūruzgriezni trīs skatos. Izlikt izmērus. Mērogs M 2:1.

 

 Metodiskie ieteikumi:


Detaļu savienojumi var būt izjaucami un neizjaucami.

Izjaucami ir tādi savienojumi, kurus var izjaukt, nebojājot tā sastāvdaļas. Pie izjaucamiem savienojumiem pieder vītņu savienojumi (sīkāk aprakstīts 25. sadaļā), ierievju savienojumi, tapu savienojumi u.c.

Savukārt neizjaucamu savienojumu nevar izjaukt, nebojājot tā sastāvdaļas. Pie neizjaucamiem savienojumiem pieder kniedēti, metināti, lodēti, līmēti, šūti un iepresēti savienojumi.

Šajā materiālā tiks sīkāk apskatīti tādi izjaucamie savienojumi kā ierievju savienojumi un tapu savienojumi.

 

Ierievju savienojumi

Viens no visizplatītākajiem izjaucamajiem detaļu savienojumiem ir ierievju savienojums. Ierievis paredzēts vārpstas savienošanai ar uzmauktu detaļu. Lai detaļa, kas novietota uz vārpstas, grieztos kopā ar to, detaļā un vārpstā izveido rievas, kurās ievieto ierievi (1a un 1b).

1a

 

1b

 


25. Vītņu savienojumi05.07.2019.

Tēma: SKOLATehniskā grafikaTehniskā grafika iesācējiem (teorija)

1. lappusē - Detaļu savienošana ar bultskrūvi

2. lappusē - Detaļu savienošana ar tapskrūvi

3. lappusē - Detaļu savienošana ar galvskrūvi

 

Detaļu savienojumus, kuru vienai detaļai izveidota ārējā vītne, bet otrai - iekšējā vītne, sauc par izjaucamiem savienojumiem. Tos var izjaukt, nebojājot detaļas. Pie izjaucamajiem savienojumiem pieder bultskrūvju, tapskrūvju un galvskrūvju savienojumi.

 

Detaļu savienošana ar bultskrūvi

Bultskrūves savienojumu lieto neliela biezuma detaļu sastiprināšanai. Šajā savienojumā izmanto ne tikai bultskrūvi, bet arī uzgriezni un paplāksni (1).

1


Jūnija sākumā atpūtas parkā “Mežaparks” norisinājās otrais Starptautiskais trīsdimensiju mākslas festivāls “Rīgas ilūzijas”, kas ir vienīgais šāda veida festivāls Baltijā. Biju lasījusi, ka uz asfalta tiek gleznots ar lietus izturīgām krāsām, tāpēc nesteidzos. Apmeklēju parku, kad mēnesis jau bija pagājis.

Šie, manuprāt, labākie darbi.


Mājas lapā ievietoti oriģināli autora darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Pieejamos rakstus, zīmējumus un fotogrāfijas  NEDRĪKST  PĀRPUBLICĒT.

© Sanita Nikitenko


Tumši pelēkās krāsas datumos ievietoti raksti.pārdomas 

Kad cilvēku māc skumjas, bieži vien zīmējumos viņš attēlo sevi alegoriskā veidā. Ne velti psihologi pēc zīmējuma spriež par esošajām problēmām.