01.06.2020.

pārdomas 

Cilvēka dabā ir priecāties par saviem sasniegumiem, kas gūti, piepūles procesā pārvarot dažādas grūtības.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko