01.07.2015.
pārdomas

No tiem, kas kaut ko spēj izdarīt, vienmēr tiek prasīts vairāk. Tā ir netaisnība vai pagodinājums?

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko