08.10.2015.
pārdomas

Kamēr neiemācīsies ieklausīties citu cilvēku teiktajā, labas attiecības ar cilvēkiem neizveidosies.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko