10.06.2020.

pārdomas 

Bieži vien jaunietim šķiet, ka tas, kas pieder citiem, ir daudzreiz labāks par to, kas pieder viņam. Te nav domātas mantiskās vērtības.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko