21.09.2020.

pārdomas 

Kad tu esi laimīgs? Tad, kad varu darīt to, ko vēlos un dzīvot tā, kā vēlos.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko