21.12.2016.
pārdomas

Ieteikums meitai. Puišiem labāk patīk ilgāks medīšanas process, nevis ātra medījuma sagūstīšana.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko