24.09.2018.

pārdomas 

Visvairāk kaitina vadība, kas no padotajiem pieprasa perfektumu, bet pašai līdz tam vēl tāls ceļš ejams.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko