29.12.2018.

pārdomas 

Tādās reizēs, kad nav emocionālu pārdzīvojumu, nerodas arī vērtīgas dzīves atziņas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko