30.05.2015.
pārdomas

Secinājums mācību gada noslēgumā: ne vienmēr skolotāju izliktie vērtējumi atspoguļo patiesās zināšanas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko