Uzdevums: Uzkonstruēt cilvēka seju, ievērojot proporcijas. Piešķirt sejai raksturu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 7. klase

 Darba ilgums: 1 - 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, lineāls (vēlams 30 cm garš), grafīta zīmulis, dzēšgumija.

 

 Metodiskie ieteikumi:

Portretu konstruējam nākamajā stundā pēc klasesbiedra profila zīmēšanas. Šo secību nepieciešams ievērot, jo, zīmējot profilu, skolēniem jāpēta klasesbiedra seja, nevis jādomā, kādas ir sejas detaļu attiecības un kur sejas detaļām pēc zīmēšanas likumiem jāatrodas.

Portretu konstruējam visa klase kopīgi. Lai arī konstruēšanas posmi ar projektoru tiek demonstrēti uz ekrāna, skolēni priekšroku dod maniem zīmējumiem uz tāfeles. Tikai tad, kad visa klase uzkonstruējusi cilvēka portretu, tiek paredzēts laiks individuālam darbam, lai katrs skolēns portretam piešķirtu raksturu.

Vienā mācību stundā šo darbu nevar paspēt uzzīmēt. Pietrūkst apmēram 10–15 minūtes. Taču divas mācību stundas tam ir par daudz. Skolotājai jāizdomā, kā 2. mācību stundā nodarbināt tos skolēnus, kuri portretu pabeiguši zīmēt ātrāk.

1. Paskaidro, ka, lai arī katra cilvēka seja ir unikāla un neatkārtojama, starp tās daļām pastāv noteiktas attiecības (proporcijas). Lai to labāk izprastu, cilvēka seja tiks uzkonstruēta ar lineāla palīdzību.

2. A3 lapu vertikāli sadala uz pusēm, iegūstot simetrijas asi. Tā nepieciešama, jo seja ir simetriska un to pa vertikāli arī var sadalīt uz pusēm. Lapu horizontāli sadala piecās daļās. Augšējās četras daļas 8 cm platas, bet apakšējā daļa – tik centimetrus plata, cik paliek pāri. Visas daļas sanumurē no 1 līdz 5 (skat. 2. attēlu).

3. No simetrijas ass uz abām pusēm atliek 8 cm. Pāri 2., 3. un 4. daļai uz leju novelk vertikālas līnijas, iegūstot sešus kvadrātus. 2., 3. un 4. daļā uzzīmē lielu ovālu. Tā būs galva. 2. daļā atradīsies piere, 3. daļā – deguns, bet 4. daļu aizņems zoda daļa (skat. 3. attēlu).

2.

3.

4. Uz 2. daļas apakšējās līnijas atzīmē trīs acu garumus pa 3,6 cm katru. Ievēro, ka no simetrijas ass uz abām pusēm atliek 1,8 cm (1,8 +1,8= 3,6 cm). 3. daļā uzzīmē acis, lai tās pieskartos 2. daļas apakšējai līnijai. Uzzīmē plakstiņus, skropstas un acs zīlītes. Uzacis uzzīmē 2. daļā virs acīm. Tās ir acu garumā (skat. 4. attēlu).

5. Uz 3. daļas apakšējās līnijas atzīmē nāsu platumu, kas līdzvērtīgs acs garumam. Tātad – no simetrijas ass uz katru pusi atliek 1,8 cm. Uzzīmē degunu (skat. 5. attēlu).

4.

5.

6. No acu zīlīšu iekšējām malām uz leju novelk taisnes. Tā tiek iezīmēts mutes platums. Uzzīmē muti. Tā atrodas nedaudz tuvāk degungalam nekā zoda galam (skat. 6. attēlu).

7. Uzzīmē ausis. Tās sākas acu līmenī un beidzas ap degungala līmeni (skat. 6. attēlu).

8. Uzzīmē kaklu. Bieži vien skolēnu darbos tas tiek attēlots par tievu (skat. 6. attēlu).

9. Uzzīmē matus. Jāievēro, ka pieres augšējā līnija nav galvas augšpuse, tāpēc jāpiezīmē klāt pakausis. Tas aizņems nelielu 1. daļas laukumu. Ja netiks piezīmēts pakausis, seja pieres daļā izskatīsies par īsu (skat. 6. attēlu).

10. Piešķir sejai raksturu un piezīmē dažādus elementus (frizūru, bārdu, ūsas, vasaras raibumus, cepuri, brilles, dzimumzīmīti, auskarus u.c.). Portreta konstruēšanas gaitā šis ir radošais posms, kurā skolēns var izpausties pēc paša vēlmēm.

6.

7.

 


 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko