Tautu meita un tautu dēls

02.07.2018.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Papīrdarbi

Tautu meitai var nomainīt matu rotu, bet tautu dēlam – uzlikt galvā cepuri. Abu dejotāju apakšējā daļā izgriezti divi caurumi, pa kuriem izbāž otro un trešo pirkstu. Tās būs kājas. Nu, var sākties lustīga dancošana!  

 

1. Uz zīmēšanas papīra vai balta kartona uzzīmē tautu meitu un tautu dēlu (visas piegrieztnes šeit). Izkrāso un izgriež.

2. Lai tautu meitas matus un tautu dēla cepuri varētu uzlikt galvā, tajos jāiegriež ar nazi līnija. Labāk šo darbu uzticēt pieaugušajam.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko