Uzdevums: Ievērojot proporcijas, uzkonstruēt caurspīdīgus ģeometriskos objektus.

 

 Skolēna darbs:

 Vecums: 9.-12. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, ģeometriski objekti (no papīra vai ģipša).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Izvēlas trīs dažādus ģeometriskos objektus. Labāk, ja tie nav caurspīdīgi, bet gatavoti, piemēram, no ģipša vai papīra. Uzstādījumu izkārto tā, lai divi objekti atrastos priekšplānā, bet trešais – aiz tiem. Pie tam viens no priekšplāna objektiem novietots virs otra. Lai atvieglotu konstruēšanas procesu, objektus vēlams izkārtot vienu paralēli otram (A), vienā līnijā (B) un, lai to centri sakristu (C).

2. Pirms objektu konstruēšanas skolotāja izstāsta par vizēšanu. Tā ir mērīšana ar zīmuli. Taisni izstieptā rokā vertikāli paņem zīmuli un novieto tā, lai zīmuļa gals saskartos ar mērāmās plaknes augšējo punktu (jāskatās ar vienu aci, otra paliek aizvērta). Novieto īkšķi uz zīmuļa vietā, kur zīmulis šķērso plaknes apakšējo malu. Tā tiek iegūta nosacīta mērvienība. Novieto zīmuli horizontāli (nepārvietojot īkšķi) un vēro, cik reižu šī vienība satilpst plaknes garumā pa horizontāli.

3. Ar vizēšanu nosaka, kādā virzienā jānovieto papīra lapa: horizontāli vai vertikāli.

4. Sāk zīmēt tuvāko objektu. Dotajā gadījumā – kubu. Vispirms uzzīmē tā priekšējo šķautni (1.), bet pēc tam vizējot nosaka sānu šķautņu leņķus (2.). Kubu uzzīmē ar visām neredzamajām šķautnēm. Lai nesarežģītu uzdevumu, perspektīvu neievēro un kuba šķautnes konstruē paralēlas.

5. Nākamo konstruē otru tuvāko objektu. Dotajā gadījumā – konusu. Ar diagonāļu palīdzību atrod tā pamata viduspunktu O, kas sakrīt ar kuba augšējās plaknes viduspunktu (3.). Tad uzzīmē konusa augstumu. Tam jābūt paralēlam lapas sānmalai (4.). Konusa augstuma garumu nosaka vizējot (proporcionāli to salīdzina ar kuba šķautnes garumu).

6. Uzkonstruē konusa pamatu, tas ir, elipsi. To dara šādi. Cauri centram O, paralēli lapas apakšmalai, novelk līniju (5.). Šī līnija var nesakrist ar kuba augšējās skaldnes diagonālēm (3.). No O uz abām pusēm vienādā attālumā atliek punktus. Tie būs elipses tālākie punkti. Zīmējot elipsi jāievēro, ka tai nav asu stūru. Arī šaurākajā daļā elipse ir noapaļota (6.)

7. Kad abi priekšplāna objekti uzkonstruēti, konstruē trešo objektu. Dotajā gadījumā – trīsstūra prizmu. Tā jākonstruē paralēlskaldnī, tāpēc vispirms uzzīmē paralēlskaldņa priekšējās šķautnes (7.). Vizējot nosaka šķautņu garumu. Kad paralēlskaldnis uzkonstruēts, mazākajās plaknēs uzzīmē trīsstūrus (8.). Savieno abu trīsstūru virsotnes (9.). Vēl tikai jāatgādina, ka virsotnes atrodas paralēlskaldņa šķautņu viduspunktos.

8. Konkrēto uzstādījumu zīmē 9. klases skolēni. Jāatzīst, ka viegli to uzkonstruēt nav pat mākslas skolas audzēkņiem. Abus priekšplāna objektus uzzīmēt nav grūti. Grūtības sagādā neskaitāmās konstrukciju līnijas, konstruējot trešo objektu.

 


Lai uzkonstruētu jebkādu uzstādījumu, kas sastāv no vairākiem priekšmetiem (ne tikai ģeometriskajiem objektiem), nepieciešamas neredzamo plakņu un šķautņu konstrukcijas.

Darbs no personīgā arhīva:

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko