Nepieciešama A4 formāta balta lapa.

 

 Uzdevums:

1) Uzzīmēt rāmīti un rakstlaukumu. Rakstlaukumu neaizpildīt.

2) Ar atstarpi 5 mm novilkt piecas 60 mm garas līnijas: horizontālas, vertikālas, 600 leņķī, 300 leņķī, 450 leņķī, 750 leņķī. 

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Vispirms uzzīmē rāmīti. To novelk 20 mm attālumā no lapas kreisās malas, bet no pārējām malām – 10 mm attālumā. 

2. Pēc tam uzzīmē rakstlaukumu. Izmērus (milimetros) skatīt attēlā. Rakstlaukumu atstāj neaizpildītu.

 

3. Novelk piecas horizontālas līnijas (5a un 5b). Līniju garums 60 mm. Attālums starp līnijām 5 mm.

                     

5 a                                                               5 b

4. Novelk piecas vertikālas līnijas (6a un 6b). Līniju garums 60 mm. Attālums starp līnijām 5 mm.

       

6 a                                                        6 b

 

5. Novelk piecas līnijas 600 leņķī (7a un 7b). Līniju garums 60 mm. Attālums starp līnijām 5 mm.

        

7 a                                             7 b

6. Novelk piecas līnijas 300 leņķī un piecas līnijas 450 leņķī pēc paraugiem (7a un 7b). Līniju garums 60 mm. Attālums starp līnijām 5 mm.

7. Novelk piecas līnijas 750 leņķī (8). Līniju garums 60 mm. Attālums starp līnijām 5 mm.

8

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)