1. lappusē - Detaļu savienošana ar bultskrūvi

2. lappusē - Detaļu savienošana ar tapskrūvi

3. lappusē - Detaļu savienošana ar galvskrūvi

 

Detaļu savienojumus, kuru vienai detaļai izveidota ārējā vītne, bet otrai - iekšējā vītne, sauc par izjaucamiem savienojumiem. Tos var izjaukt, nebojājot detaļas. Pie izjaucamajiem savienojumiem pieder bultskrūvju, tapskrūvju un galvskrūvju savienojumi.

 

Detaļu savienošana ar bultskrūvi

Bultskrūves savienojumu lieto neliela biezuma detaļu sastiprināšanai. Šajā savienojumā izmanto ne tikai bultskrūvi, bet arī uzgriezni un paplāksni (1).

1

 

 

Uzskrūvējot uz bultskrūves vītnes uzgriezni, savienojamās detaļas tiek saspiestas starp bultskrūves galvu un uzgriezni. Lai pasargātu detaļas no bojājumiem, pirms uzgriežņa uzskrūvēšanas bultskrūvei uzmauc paplāksni (2). Savienojamās detaļās 1. un 2. izurbs urbums, kura diametrs nedaudz lielāks par bultskrūves stieņa diametru.

 

2

 

Vienkāršots bultskrūves savienojuma rasējums

Detaļu savienošanu ar bultskrūvi atļauts attēlot vienkāršoti. Proti, rasējumā novienkāršo bultskrūves sešstūra galvu, kā arī neattēlo uzgriežņa un stieņa fāzītes. Rasējot bultskrūvju sešstūru galvu un uzgriezni, abu sešstūra malas garumu pieņem vienādu ar vītnes ārējo diametru, tāpēc galvenajā skatā vertikālās līnijas, kas norobežo uzgriežņa un galvas vidējo skaldni, sakrīt ar līnijām, kas attēlo bultskrūves stieni. Attēlojot uzgriezni un paplāksni, neredzamās kontūras nezīmē. Neparāda spraugas starp skrūves stieni un detaļas urbumu. Virsskatā skrūves vītni attēlo tikai ar vienu riņķa līniju, kas atbilst vītnes ārējam diametram. Un vēl - jāievēro, ka 1. un 2. detaļu parāda griezumā, bet bultskrūvi, uzgriezni un paplāksni attēlo negrieztu.

Dažādais detaļu svītrojuma virziens kopsalikuma rasējumos ar griezumiem atvieglo rasējuma lasīšanu, jo pēc svītrojuma var atšķirt blakus detaļas.

Lai labāk izprastu vienkāršoto bultskrūves sastiprinājuma rasējumu, tā veidošana tiek demonstrēta pa posmiem (3a, 3b, 3c, 3d)

3a

3b

3c

3d

 

Savukārt 4. attēlā redzams pabeigts vienkāršots bultskrūves rasējums.

4

 

 

Pilnīgs bultskrūves savienojuma rasējums

Pilnīgs bultskrūves savienojuma rasējums ir bez vienkāršojumiem (5).

5

 

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Александр Феофанович Кириллов

"Черчение и рисование" (1987)

 

 

Aleksandrs Botviņņikovs,

Staņislavs Dembinskis,

Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 2. daļa” (1989)

 

 

Альберт Анатольевич Чекмарев

"Инженерная графика" (1988)

 

 

Jānis Čukurs, Olafs Vronskis

Grafisko uzdevumu krājums “Tehniskā grafika” (2010)