Uzdevums: No aplikācijas papīra četrstūriem izveidot 3 sportistu figūras.

 

 Skolēna darbs:

 Vecums: 5.-7. klase

 Darba ilgums: 1-2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, lineāls, aplikācijas papīri, līmes zīmulis, šķēres.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uz aplikācijas papīra uzzīmē 3 kvadrātus, kuru izmērs 9x9 cm. Katrs kvadrāts paredzēts vienai cilvēka figūrai.

2. Kvadrātu sadala 3 joslās. Katras joslas platums 3 cm. Pirmā josla paredzēta galvai un rumpim; otrā – rokām; trešā – kājām.

3. No pirmās joslas izgriež kvadrātu (3x3 cm). Tā būs galva. Atlikusī pirmās joslas daļa (3x6 cm) būs rumpis. Otro un trešo joslu pārgriež gareniski uz pusēm tā, lai iegūto joslu platums būtu 1,5 cm.

4. Visas četras šaurās joslas pārgriež uz pusēm (1,5 x 4,5 cm), iegūstot 8 daļas (4 roku daļas un 4 kāju daļas).

5. No papīra četrstūriem izveido 3 sportistu figūras. Visu trīs cilvēku pozām jābūt atšķirīgām.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko