Uzdevums: Uzzīmēt divus dažādos stāvokļos novietotus paralēlskaldņus un vienu no tiem izēnot.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: trīs A4 formāta papīra lapas, lineāls, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis, galda lampa.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uz pirmās papīra lapas uzkonstruē paralēlskaldņa izklājumu. Līmes vietas platums (konstrukcijas paraugā dzeltenā krāsā) 1 cm. Centimetrus darbā nav jānorāda, jo tiem ir informatīvs raksturs.

Paralēlskaldņa izklājumu izgriež. Lai paralēlskaldni varētu precīzāk salīmēt, līmes vietām nogriež slīpus stūrīšus (zīmējumā parādīts ar sarkanu līniju). Biezam papīram glītāks locījums veidosies, ja pa līniju (gar lineālu) tiks novilkts ar cirkuļa adatiņu. Jāsaloka pa kontūrlīnijām un jāsalīmē.

 

2. Izlasa teoriju par gaismēnām un izpēta piemērus.

Zīmējumā ar dzeltenu apli parādīta vieta, no kuras "krīt" gaisma.

 

3. Uz galda novieto otro papīra lapu, bet tai virsū uzliek salīmēto paralēlskaldni. Tas būs objekts, kas jāzīmē.

4. Trešo papīra lapu ar lineālu sadala uz pusēm, iegūstot divus laukumus. Katrā laukumā iekonstruē vienu paralēlskaldni. Ievēro! Katram paralēlskaldnim jābūt savādāk novietotam, un pie tam abiem paralēlskaldņiem jāuzkonstruē neredzamās līnijas. Jāzīmē tikai ar parasto grafīta zīmuli un nevar izmantot lineālu!

Paraugā piedāvāti daži no paralēlskaldņa novietošanas veidiem.

Ar sarkano līniju atzīmētas neredzamās līnijas.

5. Izslēdz telpā lielo lampu un no viena sāna vai no augšpuses ar galda lampas gaismu apgaismo papīra paralēlskaldni. Vēro, vai var ieraudzīt, kur uz paralēlskaldņa ir gaisma, pusēna, pašēna un kur veidojas krītošā ēna. 

6. Vienu no zīmētajiem paralēlskaldņiem izēno, neapvelkot tam apkārt kontūras. Ievēro! Visgaišākā (šajā gadījumā balta) ir gaisma, nedaudz tumšāka - pusēna, vēl tumšāka - pašēna, bet vistumšākā - krītošā ēna.

 

Piezīme.

Šo uzdevumu pildīja 8. klases skolēni attālinātās mācīšanās laikā 2020. gada novembrī. Uzdevums tika sadalīts divās daļās. Vispirms skolēni e-klases pastā iesūtīja paralēlskaldņa konstrukciju un salīmētā paralēlskaldņa fotogrāfiju, bet pēc tam – savu zīmējumu. Kā paraugi izmatoti darbi, ko fotografējuši paši skolēni.

Teorētiskais materiāls “Gaismēnas un apjoms” izlasāms šeit.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko