Slinkums

Tik grūti pārslēgties no garajām brīvdienām uz mācīšanos. Gluži kā no atvaļinājuma atgriežoties darbā, kad grūti iesākt strādāt.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko