Kompetences

Atsēdēju bezjēdzīgu semināru par kompetencēm. Valsts izglītības satura centrs, sākot no 2018./2019. mācību gada, Latvijas skolās paredzējis ieviest projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”. Vienā teikumā šodien dzirdēto varētu definēt tā – kaut kas par mistisku kaut ko, ko vēl paši izgudrotāji līdz galam nav izgudrojuši. Ja tā kārtīgi padomā, tad nemaz nevaru teikt, ka seminārs bijis kārtējais ķeksītis. Vismaz uzzināju svešvārda kompetence latviskoto tulkojumu – lietpratība. 

Ja kas, par vienu no kategorijas “2017. gada savārstījums” izvirzīts teiciens “kompetencēs balstīta izglītība”. Kāds teiciens, tāds šobrīd arī idejas saturs.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko