Piezīme: Uzdevumi domāti meitenēm. Tos var izmantot arī mājturības stundās.

 

 1.uzdevums: Izveidot karnevāla tērpu papīra cilvēka modelim.

 Skolēnu darbi:

 

 

 2. Uzdevums: Izveidot kāda laikmeta tērpa paraugu papīra cilvēka modelim. Sniegt īsu tērpa aprakstu.

 Darbi no personīgā arhīva:

 

 3. uzdevums: Attēlot kāda laikmeta tērpa paraugu un mūsdienu tērpa paraugu, kurš radīts, ietekmējoties no pagātnes tērpa.

 Darbs no personīgā arhīva:

 

 4. uzdevums: Izveidot tērpu dzejoļa, stāsta vai lugas personāžam.

 Darbs no personīgā arhīva:

Zobenzobu zivs.

 Vecums: 5.-12. klase

 Darba ilgums: 2-4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli 1. uzdevumam: A4 formāta kartons (cilvēka modelim), A4 formāta papīra lapa (audumu pielīmēšanai), A4 formāta kartons pieskaņotā tonī (pamatam), grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, audumu atgriezumi, PVA līme, veca ota (līmei), avīze darba galda noklāšanai.

 

 Metodiskie ieteikumi 1. uzdevumam:

1. Pirms stundas skolotājai jāsagatavo vairākas papīra leļļu piegrieztnes.

2. No kartona (var izmantot zīmēšanas bloka vāku) izgriež papīra lelli. Uz tās virsū tiks līmēts tērps.

3. Uz A4 formāta lapas uzliek izgriezto papīra lelli un apvelk tai apkārt kontūru. Uzzīmē tērpa detaļas un izgriež. Uzlīmē virsū audumu un pielīdzina to.

4. Kad visas tērpa detaļas ar audumu ir aplīmētas, tās uzzlīmē virsū papīra lellei.

5. Papīra lelli pielīmē pie kartona pamata.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko