Uzdevums: Uzzīmēt kādu no sengrieķu trauka formām un rotāt to ar cilvēku siluetiem.

 

 Skolēna darbs:

 Vecums: 5.-7. klase

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi vai flomāsteri, sengrieķu keramikas trauku paraugi.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolotāja pastāsta, kas ir siluets.

2. Skolotāja pastāsta par sengrieķu keramikas traukiem un par to apgleznošanas stiliem: melnfigūru un sarkanfigūru.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko