Putni

07.01.2017.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Papīrdarbi

Rakstainais putns

Zilais putns

 

Astainais putns

 

Rakstainais un zilais putns

Vispirms no papīra izgriež joslu (paraugā 3x21 cm). Ja vēlas, to apzīmē ar rakstiem. Pielīmē spārnus un knābi. Joslas abus galus savieno kopā, ievietojot iegriezumus vienu otrā (skat. zīmējumu).

 

Astainais putns

Astaino putnu gatavo līdzīgi kā zilo un rakstaino putnu, tikai tam tiek pielīmēta aste (skat. piegrieztnes). Šo putnu var pasniegt kā nelielu dāvaniņu skolotājiem vai skolas personālam, jo uz tā astes pietiek vietas visas klases skolēnu parakstiem.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko