Uzdevums: Uzkonstruēt cilvēka figūru un uzzīmēt tērpu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 7. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls (vēlams 30 cm), krāsu zīmuļi, melnā pildspalva vai flomāsterveida pildspalva.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pirmajā nodarbībā, talkā ņemot lineālu un ievērojot proporcijas, tiek uzkonstruēta cilvēka figūra. Otrajā un, ja nepieciešams, arī trešajā nodarbībā, tiek dota iespēja izpausties radoši, jo uzzīmētā cilvēka figūra jāietērpj karnevāla vai svētku tērpā. 

2. Skolotāja pirmās stundas sākumā pastāsta, ka galva ir cilvēka auguma mērs. Pieauguša cilvēka augums ir 7,5 - 8 galvas daļas. Lai būtu vieglāk uzkonstruēt cilvēka figūru, zīmējumā pieauguša cilvēka augums sastādīs 8 galvas daļas.

3. A3 lapu vertikāli sadala uz pusēm, iegūstot simetrijas asi. Lapu horizontāli sadala 10 daļās. Augšējā daļa 4,5 cm plata, nākamās astoņas daļas 4 cm platas, bet apakšējā daļa  - tik, cik paliek pāri. Augšējā un apakšējā horizontālā daļa netiks izmantotas. Pārējās daļas sanumurē no 1 līdz 8. (Skat. A zīmējumu palielinātu).

A

B

4. Cilvēka garumam par pamatu tiek ņemts galvas lielums, kas aizņem 1/8 daļu no auguma garuma, tāpēc 1. daļā iezīmē ovālu galvu. 2. daļā zīmē kaklu, kura garums sastāda 1/4 daļu galvas garuma. Tad zīmē plecus. Ja zīmē vīrieti, katrs plecs, sākot no simetrijas ass, ir 3,8 cm garš. Ja zīmē sievieti, katrs plecs apmēram 3,4 cm garš. Uz 3. daļas apakšējās līnijas atzīmē vidukli, kas sastāda vienu galvas garumu. (Skat. B zīmējumu palielinātu).

5. No vidukļa velk līnijas uz augšu līdz padusēm. 4. daļā uzzīmē gurnus. Sievietei tie būs platāki, bet vīrietim – šaurāki. Tālāk zīmē rokas. Ja rokas izstieptas gar sāniem, to garums aizņem ¾ no 5. daļas. Roku locītavas veidojas uz tās pašas līnijas, kur viduklis. (Skat. C zīmējumu palielinātu).

C

D

6. Kājas sākas no 5. daļas augšējās līnijas. Ceļgali veidojas uz 6. daļas apakšējās līnijas. (Skat. D zīmējumu palielinātu).

7. Lai figūra izskatītos dabiska, jāievēro sieviešu un vīriešu atšķirīgās proporcijas. Vīriešiem ir platāki pleci un šaurāki gurni, taču sievietēm pretēji – šaurāki pleci un platāki gurni. (Skat. E zīmējumu).

E

8. Lai būtu vieglāk konstruēt rokas un kājas, var izmantot ovālus. (Skat. F zīmējumu).

F

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko