Pa lielo

Vienīgā vieta dzīvoklī, kur vecāki nevar piesieties mobilajā telefonā lietotajam saturam, ir tualete. Ne velti vairākas reizes dienā bērni uz ilgāku laiku dodas “pa lielo”.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko