Jubilāra galda salvete08.09.2014.

Tēma: SVĒTKIPatīkami pārsteigumi

 

Jubilāram patiks, ja uz viņa šķīvja nolikto salveti rotās jauks salvetes uzgalis, kas der gan kā rotājums, gan kā galda karte. Tikai jāievēro, ka salvetes uzgalis paredzēts salvetes stūrim ar 900 platu leņķi.

 

Gatavošanas gaita

1. Izmantojot piegrieztni (skat. klauna piegrieztni), no krāsainiem kartoniem izgriež ķermeņa un galvas detaļas.

2. Kermeņa detaļā ar nazi veido iegriezumu. Ķermeni saloka pa piegrieztnē atzīmētajām locījuma līnijām. Iegriezumā ievieto aizdares joslu. Nelīmē. (skat. zīmējumu).

3. Izrotā galvas detaļu.

4. Ķermeni un galvu savieno kopā, izmantojot divpusējo līmlenti vai līmes zīmuli.

 

Ievēro!

Lai kartonu būtu vieglāk salocīt, pa locījuma līniju jānovelk ar šujamadatu vai cirkuļa adatiņu.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko