1. lappusē – Teorija.

2. lappusē – 4 uzdevumi.

 

Atkarībā no tā, cik sarežģīts attēlojamais priekšmets, rasējums var saturēt vienu, divas vai trīs taisnleņķa projekcijas.

 

Priekšmeta projekcija uz vienas projekciju plaknes

1. attēlā redzama priekšmeta projekcija uz plaknes H (horizontālā projekciju plakne). Priekšmeta virsskatā parādās garuma un platuma izmēri, taču neparādās priekšmeta biezums. To var norādīt, izmantojot apzīmējumu t. 

1

 

2. attēlā parādīti divi priekšmeti, kuru forma nav nosakāma pēc vienas projekcijas.

2

 

 

Priekšmeta projekcijas uz divām projekciju plaknēm

3. attēlā redzama priekšmeta projekcija uz horizontālās plaknes H (horizontālā projekciju plakne) un vertikālās plaknes V (frontālā projekciju plakne). Taču priekšmeta rasējumu konstruē uz vienas plaknes, horizontālo projekciju novietojot tieši zem frontālās projekcijas. Rezultātā tiek iegūts priekšmeta pretskats jeb galvenais skats un virsskats. 

3

 

4. attēlā parādīti divi priekšmeti, kuru forma nav nosakāma pēc divām projekcijām.

4

 

 

Priekšmeta projekcijas uz trim projekciju plaknēm

5. attēlā redzama priekšmeta projekcija uz horizontālās plaknes H (horizontālā projekciju plakne), uz vertikālās plaknes V (frontālā projekciju plakne) un uz plaknes W (profilā projekciju plakne). Profilo projekciju, tas ir, kreiso sānskatu, rasējumā vienmēr novieto pa labi no pretskata jeb galvenā skata un vienādā augstumā ar to.

5

 

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Teorijai un uzdevumiem izmantoti pārveidoti grāmatas attēli.

 

Viktors Vinogradovs un Igors Višņepoļskis

“Rasēšana 1. daļa” (1988)

 

 

UZDEVUMU ATBILDES:

1. uzdevums. 1-C; 2-A; 3-B

2. uzdevums. A-3; B-1; C-2

3. uzdevums. A-3; B-5; C-2; D-4; E-6; F-1

4. uzdevums. 4-C-Z