Protams, ka viena no mīļākajām manu bērnu nodarbēm bērnībā bija rotaļas smiltīs. Šajā rakstā apkopoju septiņus rotaļāšanās veidus.

 

1. Tuneļu, ceļu un māju celtniecība. 


2. Smilšu piļu celtniecība.

 

No smilšu pils līdz jūrai izrakts grāvis, kas tiks piepildīts ar ūdeni.

 

 

3. Dziļu bedru rakšana.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizācijas bedre ar lūku, kurā tiks liets ūdens.


 

4. Smilšu kūku „cepšana”.

 

 

 

5. Zīmēšana smiltīs.


 

6. Akmeņu izkārtošana smiltīs.

Bruģis.

 

 

7. Ierakšanās smiltīs.

Mazā nāriņa.


 

Vienu gadu smilšu rotaļām abas ar meitu izgatavojām dažādas rotaļlietas. Tās tapušas no koka gabaliņiem, kas atrasti pie jūras.

 

 


Dažreiz uz jūru līdzi ņemu zīmēšanas lapas. Piemēram, šajās skicēs attēloju bērnu rotaļu smiltīs. Skices tapušas 2005. gada 29. maijā.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko