Uzdevums: Uzzīmēt kaktusu un ar punktošanas tehniku attēlot tā apjomu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8.-12. klase (kā paraugi izmantoti 10-tās klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 vai A5 formāta papīra lapa (puse no A4 formāta lapas), grafīta zīmulis, dzēšgumija, melnā flomāsterveida pildspalva (var būt dažādos biezumos).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolotāja pirms stundas sagatavo kaktusu podiņā un galda lampu, kas to apspīd tā, lai veidotos ēnas. Personīgi es kā kaktusa paraugus izmantoju IKEA veikalā nopirktos mākslīgos augus (skat. attēlu). Vēl ir iespēja izmantot internetā atrastas kaktusa fotogrāfijas.

2. Skolēns ar mobilo telefonu var nofotografēt uzstādījumu. Tādā veidā būs labāk pārredzamas ēnas.

3. Ar zīmuli vieglītēm uzzīmē kaktusu un iezīmē tā ēnu joslas. Punktošanu veic ar melno flomāsterveida pildspalvu (vienā paraugā punktošana veikta ar zīmuli). Jo retāk izkārtojas punktiņi, jo veidojas gaišāks laukums, jo ciešāk izkārtojas punktiņi, jo veidojas izteiktāka ēna. Ja vēlas, pirms punktošanas var apvilkt kontūru.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko