Nepieciešama A3 formāta rūtiņu lapa vai balta lapa.

 

 Uzdevums:

Ar cirkuli sadalīt riņķa līnijas, kuru rādiusi 40 mm (R=40) 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 vienādās daļās.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Šos rasējumus var pildīt uz rūtiņu lapas, jo rasēt pa rūtiņām ir daudz vieglāk, nekā rasēt uz baltas lapas.

2. Vispirms uzzīmē rāmīti.

3. Pēc tam uzzīmē rakstlaukumu. Aizpildīt (skat. paraugu) to var arī pašās beigās. Tas tādēļ, ka rasējot darbu, ar roku var izsmērēt rakstlaukumā uzrakstīto tekstu.

4. Uz papīra lapas ar cirkuli uzvelk 8 riņķa līnijas, kuru rādiusi 40 mm (R=40). Uzzīmē tām simetrijas asis.

5. Riņķa līnijas sadala 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12 vienādās daļās (skatīt šeit).

6. Ja nepieciešams, rasējumu saloka A4 formātā. Dara to uzmanīgi, lai ar roku neizsmērētu rasējumu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Kā uzskates materiāli izmantoti pārveidoti grāmatu attēli.

 

Sergejs Bogoļubovs “Rasēšana” (1990)

 

 

Zigrīda Kleinšmite un Gunta Treimane

“Tehniskā grafika vidusskolai” (2011)