Uzdevums: Uzzīmēt vai uzgleznot citādus dzīvniekus, putnus vai zivis.

 

 Skolēnu darbi un paraugi no personīgā arhīva:

 Vecums: 5.- 12. klase

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko