Pasākums tiek organizēts kā sacensības Ziemassvētkos vai arī Vecgada vakarā. Pildot katru uzdevumu, jācenšas iegūt pēc iespējas vairāk punktus. Pa iegūtajiem punktiem jāuzzīmē sniegavīra detaļas. Zīmēšana notiek uzdevumu starplaikā, līdzko sakrāts nepieciešamais punktu skaits. Lai pabeigtu zīmēt sniegavīru, jāiegūst 60 punkti. Vai kāds to spēs?

Katram dalībniekam tiek izdalīta papīra lapa un tabula (skat. paraugu), kā arī rakstāmais. Punktu sistēmu, protams, ka var pārveidot, ja liekas, ka par sniegavīra detaļām tiek prasīta pārāk liela "maksa".

 

1. Ziemas mīklas

Uzdod mīklas. Par pareizu atbildi piešķir 1 punktu.

1. Kam ziemā balts krekls? (kokiem, kad tie apsniguši)

2. Divas māsiņas blakus tek, nekad kopā nesatek. (ragavu slieces)

3. Raiba aitiņa, sānos ļipiņa. (dūrainis)

4. Ziemu kalta nagla. (lāsteka)
5. Mazi, balti putniņi, kur skrien, tur metas. (sniegs snieg; sniegpārslas)
6. Ne cirsts, ne ēvelēts, bet gluds kā stikls. (ledus)
7. Kniebj ausīs, kniebj degunā, bet tu viņu ne redzi, ne dzirdi. (sals)
8. Kam ir dzelzs mēle? (zvanam)

9. Ziemu strādā, vasaru guļ. (ragavas)
10. Ziemā ar vāku, vasarā bez vāka (dīķis/ezers ar ledu)

2. Lecīgā bumba

Starp kājām ceļgalu līmenī ievieto bumbu un lec līdz atzīmes vietai turp un atpakaļ. Ar hronometru tiek fiksēts laiks. Piešķir punktus: pēdējai vietai – 1 punkts, bet pirmajai vietai – tik daudz, cik dalībnieku piedalās.

3. Grūtais uzdevums

Visi dalībnieki sasēžas aplī. Katram tiek izdalīts rakstāmais un papīra lapiņa ar viņa vārdu. Uz lapiņas, citiem neredzot, jāuzraksta uzdevums (vēlams grūts), kas jāizpilda tam cilvēkam, kurš aplī no viņa sēž pa labi. Lapiņu saloka un nodod vadītājam. Tikai tad atklājas, ka uzrakstītais uzdevums ir jāizpilda pašam rakstītājam. Piešķir punktus no 1 līdz 3.

 

 

4. Zirņu skaitīšana

Katram dalībniekam iedod divas plastmasas bļodiņas un koka knaģi. Vienā bļodiņā iebērti 20 pelēkie zirņi, bet otra – tukša. Uzdevums - ar knaģa palīdzību zirņi no vienas bļodiņas jāpārliek otrā. Tiek dotas 30 sekundes. Cik zirņus paspēj pārlikt otrā bļodiņā, tik punktus iegūst.

 

 

5. Krustvārdu mīkla

Skatoties attēlus, jāatmin krustvārdu mīkla. Par katru pareizo atbildi piešķir 1 punktu.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

 

10.

11.

12.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko
Aizkulises

Materiālā „Zīmēsim sniegavīru!” apkopoju interesantākos uzdevumus no vairākiem mūsu ģimenes Vecgada pasākumiem. Savukārt ideju par punktu pelnīšanu un sniegavīra zīmēšanu meita aizņēmās no angļu valodas kursiem.

 

Daži mūsmājās zīmētie sniegavīri. Diemžēl nepabeigti.

 

Vecgada pasākumā uzvarētājam var pasniegt diplomu ar nākamā gada horoskopa dzīvnieku.