Uzdevums: Uzzīmēt četras vienādas klusās dabas kompozīcijas. Vienu iekrāsot pamatkrāsās, otru – blakuskrāsās, trešo – siltajās krāsās, ceturto – aukstajās krāsās.

 

 Uzstādījums un skolēna darbs:

 Vecums: 5.-7. klase (paraugus zīmējuši 7-tās klases skolēni)

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: divas A4 formāta papīra lapas, grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, šķēres, melna flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolotāja sagatavo vienkāršu klusās dabas kompozīciju, kas sastāv no 4-5 priekšmetiem. Tā kā no visu skolēnu sēdvietām kompozīcija neizskatīsies vienādi veiksmīga, stundas sākumā katrs ar telefonu to no priekšpuses nofotografē.

2. Vispirms atkārto krāsu mācības teoriju par pamatkrāsām, blakuskrāsām, siltajām krāsām un aukstajām krāsām (skatīt šeit).

3. Vienu papīra lapu ar lineālu sadala četrās vienādās daļās. Viena daļa jāizgriež, bet pārējās nebūs vajadzīgas. Lai šis sagatavošanās process nekavētu mācību stundas laiku, un lai arī netiktu lieki iztērēts papīrs, skolotāja jau iepriekš visiem klases skolēniem var sagatavot šādā izmēra papīra lapiņas.

4. Uz mazās papīra lapiņas uzzīmē klusās dabas kompozīciju, cenšoties to uzkonstruēt pietiekamā lielumā (proporcionāli lapiņas lielumam).

5. Otru papīra lapu ar lineālu sadala četrās daļās. Pret logu, paliekot mazo lapiņu zem lielās papīra lapas, pārkopē četras vienādas kompozīcijas.

6. Zīmuļa kontūras apvelk ar melno flomāsterveida pildspalvu.

7. Vienu kompozīciju ieklāj ar pamatkrāsām, otru – ar blakuskrāsām, trešo – ar siltajām krāsām, ceturto – ar aukstajām krāsām. Uz katra laukumiņa uzraksta, kas tās par krāsām.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko