Uzdevums: Uzzīmēt sešas tekstūras: koka mizu, putna spalvu, akmens mūri, groza pinumu, matus/bizi, ūdeni/viļņus.

 

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 9.-12. klase (kā paraugi izmantoti 10-tās klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 3-5 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A5 formāta papīra lapa (puse no A4 formāta lapas), grafīta zīmulis, dzēšgumija, lineāls, melnā flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles), krāsu zīmuļi (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Papīra lapu ar lineālu sadala sešos vienāda lieluma laukumos.

2. Katrā laukumā iezīmē vienu tekstūru: koka mizu, putna spalvu, akmens mūri, groza pinumu, ūdeni/viļņus, matus/bizi. Ja nepieciešams, paraugus atrod internetā.

3. Pēc izvēles tekstūras ietonē ar parasto zīmuli, krāsu zīmuli vai arī tekstūru kontūrlīnijas apvelk ar melno flomāsterveida pildspalvu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko