1. lappusē - Aizvēsture, Mezopotāmija, Senā Ēģipte

2. lappusē - Senā Grieķija, Senā Roma, Viduslaiki (Bizantija, Romānika, Gotika)

3. lappusē - Renesanse

4. lappusē - Baroks, Reālisms

5. lappusē - Klasicisms, Romantisms, Impresionisms, Puantīlisms, Postimpresionisms

6. lappusē - Ekspresionisms, Jūgendstils, Fovisms, Primitīvisms

7. lappusē - Kubisms, Futūrisms, Sirreālisms, Popārts, Opārts

 

 

 

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko