Uzdevums: Uzzīmēt kluso dabu un iekrāsot/ietonēt to jebkādā tehnikā.

 

 Klusās dabas kompozīcija un skolēnu darbi:

 

 

 Vecums: 4.-12. klase (kā paraugi izmantoti 10-tās klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 3 - 4 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, krāsu zīmuļi (pēc izvēles), klusās dabas uzstādījums (audums, trauks, rotaļlieta, mākslīgais augs podiņā).

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko