1. uzdevums: Uzzīmēt dekoratīvu dabas objektu aksiālajā simetrijā (spoguļattēlā).

 Skolēnu darbi:

 

 2. uzdevums: Uzzīmēt ornamentālu dekoru aksiālajā simetrijā (spoguļattēlā).

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 8.- 9. klase

 Darba ilgums: 1 – 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta balta lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melna flomāsterveida pildspalva, krāsu zīmuļi, lineāls (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi 1. un 2. uzdevumam:

1. Papīra lapai pa vidu vieglītēm novelk vertikālu līniju. Tā būs simetrijas ass.

2. Uz vienu pusi no simetrijas ass uzzīmē vēlamā objekta vienu daļu.

3.Tieši tādā pašā attālumā no simetrijas ass, kas paraugā attēlota sarkanā krāsā, mēģina uzzīmēt pēc iespējas precīzāku otru objekta daļu. Lai to būtu vieglāk izdarīt, no dažādiem objekta punktiem novelk horizontālas palīglīnijas (paraugā attēlotas zilā krāsā). Ja nepieciešams, izmanto lineālu.

4. Kad objekts uzzīmēts, palīglīnijas izdzēš. Ja simetrijas ass zīmējumā nav nepieciešama, to arī izdzēš.

5. Visas grafīta zīmuļa kontūras pārvelk ar melno flomāsterveida pildspalvu.

5. Izkrāso. Lai darbs nebūtu pārāk raibs, izmanto 2-5 krāsas.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko