Pedagoģe un grāmatu autore14.07.2015.

Tēma: ŠIS UN TASIntervijas

Avīzes “Ogres Vēstis” 2012. gada 28. decembra numurs.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko