Uzdevums: Uzzīmēt savu plaukstu ar saliektiem pirkstiem.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 9.-12. klase

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolēni ar vienu roku zīmē savu otrās rokas plaukstas iekšpusi. Nosacījums - vismaz 3 pirkstiem jābūt saliektiem.

2. Ja plaukstu ilgstoši grūti noturēt nekustīgu, to var nofotografēt ar mobilo tālruni. Attēlu plaknē ir vieglāk uzzīmēt nekā telpisku objektu dabiskā veidā.

3. Galvenais šī uzdevuma mērķis – likt skolēniem pētīt, kādas ir pirkstu garuma attiecības; cik daļās sadalās katrs pirksts, kāda ir pirksta forma u.tml.

4. Čakli strādājot, mācību stundas laikā iespējams uzzīmēt divas plaukstas. Otru plaukstu zīmē papīra lapas otrā pusē.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko