Uzdevums: Atrast mājās piecus priekšmetus, no tiem izveidot klusās dabas kompozīciju un uzzīmēt.

 

 Skolēnu darbi:

 

 Vecums: 7.-12. klase (kā paraugi izmantoti 7.-9. klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 2 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melna flomāsterveida pildspalva (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Skolēns mājās izlasa teoriju par klusās dabas kompozīciju (šeit).

2. Skolēns mājās atrod piecus (var arī vairāk) dažādus priekšmetus. Priekšmetu krāsa nav svarīga.

3. Uz galda no visiem izvēlētajiem priekšmetiem izveido klusās dabas kompozīciju. Tā jāuzzīmē, ievērojot visus četrus kompozīcijas likumus:

1) būtiskākais atrodas papīra lapas centrā (līdz ar to kompozīcija ir iecentrēta lapā);

2) priekšmeti ir savstarpēji vienoti/saistīti (viens pirms otra, viens uz otra);

3) starp priekšmetiem pastāv optiskais līdzsvars (piemēram, tie nav koncentrējušies vienā lapas malā);

4) starp priekšmetiem pastāv proporcijas (savstarpējās lieluma attiecības).

4. Ja vēlas, zīmējuma kontūras apvelk ar melno flomāsterveida pildspalvu. Kompozīciju nekrāso.

 

Piezīme.

Šis uzdevums tika sagatavots attālinātās mācīšanās laikā 2020. gada martā - aprīlī. Skolēni to patstāvīgi mājās izpildīja un nofotografēto zīmējumu atsūtīja pa e-klases pastu. Kā paraugi izmatoti darbi, ko fotografējuši paši skolēni.

Papildus vēl var palūgt skolēniem iesniegt izveidotās kompozīcijas fotogrāfiju.

 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko