Uzdevums: Izgatavot kārbiņu kuba formā.

 

 Darbi no personīgā arhīva:

Līdzko atsien lentīti un atver kārbiņas vāku, laukā izlec pārsteigums.

 Vecums: 6.-12. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa (vēlams kartons), aplikāciju papīri, lineāls, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis, šujamadata, šaura lentīte, materiāli kārbiņas izrotāšanai.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uz kartona uzkonstruē kuba izklājumu. Kuba malas garums 5 cm, bet nolocītās maliņas (arī līmes vietas) platums 1 cm.

2. Lai kartonu būtu iespējams precīzāk salocīt, pa locījuma vietām, kas piegrieztnē attēlotas ar pārtrauktu līniju, novelk ar šujamadatu. Kārbiņu saloka un salīmē tā, lai piegrieztnē atzīmētie cipari sakristu. Līmes vietas piegrieztnē iekrāsotas dzeltenas.

3. Ar adatu kārbiņā izdur divus caurumus un caur tiem izvelk šauru lentīti sasienamajam. Lentītes vienu galu nostiprina ar mezglu.

4. Kastītes ārpusi izrotā.

5. Sagatavo divas papīra sloksnes 2 cm platumā un apmēram 60 cm garumā. Abām sloksnēm salīmē galus, lai veidotos taisns leņķis (1). Vienu sloksni pārloka pāri otrai sloksnei (1-5). Tā turpina, līdz izveidojas ermoņikas locījums. Nobeigumā sloksnes galus salīmē. 

6. Vienu ermoņikas galu pielīmē pie kārbiņas pamata, bet pie otra ermoņikas gala pielīmē pārsteigumu, piemēram, papīra sirsniņu vai papīra ziediņu. Kā līmējamo materiālu šajā gadījumā labāk izmantot divpusējo līmlenti.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko