Uzdevums: No papīra piramīdas un kuba, kas izrotāti ar melnbaltiem zīmējumiem, izgatavo mājiņu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 9.-12. klase (kā paraugi izmantoti 9-tās klases skolēnu darbi)

 Darba ilgums: 4-5 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: divas A4 formāta papīra lapas, lineāls, cirkulis, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis, melna flomāsterveida pildspalva.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. 1. stundā uz vienas A4 formāta papīra lapas uzkonstruē piramīdas izklājumu, bet uz otras papīra lapas – kuba izklājumu.

2. Kā uzkonstruēt piramīdas izklājumu, skatīt šeit.

3. Konstruējot kubu ievēro, ka visas kuba šķautnes ir 6 cm garas.

Svarīgi! Visbiežāk skolēni nepareizā izmērā uzkonstruē kuba skaldni, kurā ierakstīts vārds, uzvārds, klase. Jāpārmēra, vai šis kvadrāts tiešām ir 6x6 cm!

4. Nākamajās stundās piramīdas un kuba izklājumus izrotā ar melnbaltu zīmējumu. Piramīdai jāapzīmē visi četri trīsstūri (A), bet kubam – visi četri horizontālie kvadrāti (B). Laukumi, kas jāapzīmē, attēlos marķēti ar melnu apli (A) un melnu kvadrātu (B). 

5. Piramīdas un kuba izklājumus pa līnijām saloka. Lai biezam papīram veidotos glītāks locījums, pa līniju (gar lineālu) novelk ar cirkuļa adatiņu.

6. Vispirms katru detaļu salīmē atsevišķi, bet pēc tam kubam virsū uzlīmē piramīdu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko