Uzdevums: Punktojot aizpildīt 12x12cm lielu laukumu.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 5.-7. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: 12x12cm liela papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, flomāsteri (var būt dažāda biezuma).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pastāsta par neoimpresionismu.

Neoimpresionisma gleznošanas paņēmieni:

1) glezno ar sīkiem punktiņiem, tāpēc šo mākslas virzienu dēvē par puantīlismu (point – punkts);

2) ja darbu skatās no atstatuma, punktiņi saplūst kopā, skatītāja uztverē sajaucot krāsas;

3) izmanto tikai krāsu spektra krāsainos toņus nevis neitralizētos, tāpēc darbi izskatās koši un daudzkrāsaini.

 

 

2. Ar zīmuli vieglītēm uzzīmē vēlamo attēlu. Pēc tam to sapunkto. Jāievēro, ka līnijas neizmanto pat kontūrām. Kad attēls sapunktots, zīmuļa kontūras izdzēš.

Punktošanas paņēmieni.

 

1) Punktot var ar dažāda biezuma flomāsteriem.

 

2) Punktot var retāk un biezāk. Ja būs retāks punktojums, krāsa izskatīsies gaišāka. Ja būs biezāks punktojums, krāsa izskatīsies tumšāka.

 

3) Vienas krāsas punkti var saplūst ar citas krāsas punktiem.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko