1. uzdevums: Uzzīmēt koka mizu, attēlojot tās apjomu.

 Skolēna darbs:

 

 2. uzdevums: Uzzīmēt priedes mizu, izmantojot tikai līnijas.

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 8.- 9. klase (1. uzdevums); 5.- 7. klase (2. uzdevums)

 Darba ilgums: 1 mācību stunda

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, koka (priedes) miza.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko