Uzdevums: No papīra paralēlskaldņa izveidot monstru.

 

 Darbi no personīgā arhīva:

 Vecums: 6.-8. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A4 formāta papīra lapa (vēlams kartons), aplikācijas papīri, lineāls, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis, melnais flomāsters vai flomāsterveida pildspalva.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Uz A4 formāta papīra lapas uzkonstruē paralēlskaldņa izklājumu. Līmes vietas platums (dzeltenā krāsā) 1 cm.

2. Paralēlskaldņa izklājumu izgriež. Lai paralēlskaldni varētu precīzāk salīmēt, līmes vietām (iekrāsotas dzeltenas) nogriež slīpus stūrīšus (zīmējumā parādīts ar sarkanu līniju). Biezam papīram glītāks locījums veidosies, ja pa līniju (gar lineālu) novilks ar cirkuļa adatiņu. Saloka un salīmē.

3. Kad paralēlskaldnis gatavs, no aplikācijas papīra izgriež un pielīmē dažādas monstra detaļas. Ja vēlas, lai detaļas izceltos, pirms pielīmēšanas tās izdekorē ar melno flomāsteru vai flomāsterveida pildspalvu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko