Uzdevums: Ar stilizētu augu ornamentiem aplikācijas tehnikā izveidot apļa kompozīciju.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 5.- 12. klase

 Darba ilgums: 2 - 3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapa aplim, tonēti papīri vai aplikācijas papīri, plastikāta “kabatiņa” papīru uzglabāšanai, grafīta zīmulis, dzēšgumija, šķēres, līmes zīmulis.

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pirms mācību stundas skolotāja no papīra (vēlams kartona) izgriež dažus apļa šablonus. Piedāvātajos paraugos apļa diametrs ir 28 cm, tāpēc izmantots A3 formāta papīrs. Šabloni nepieciešami, lai apļa zīmēšana ar cirkuli neaizņemtu pārāk daudz laika, jo bieži vien skolēniem cirkuļu nav, vai arī tie ir sliktā stāvoklī.

2. Lai atvieglotu darbu, piedāvā dažu ornamentu paraugus.

3. Apli var piedāvāt kā šķīvi, uz kura veido kompozīciju “Es noviju vainadziņu no visām puķītēm…”

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko