Uzdevums: Uz 20x20 cm liela laukuma uzzīmēt melnbaltu optisko ilūziju.

 

 Skolēnu darbi:

1. variants (laukuma sadalījums)

 

2. variants (objekts laukumā)

 Vecums: 8. klase

 Darba ilgums: 2–3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: 20X20 cm liela papīra lapa, grafīta zīmulis, dzēšgumija, melna flomāsterveida pildspalva, lineāls, cirkulis (pēc izvēles).

 

 Metodiskie ieteikumi:

1. Pastāsta par opārtu.

Opārtā (opart = optical + art) ar līniju rakstiem, krāsām un perspektīvām panākts mānīgs optiskais efekts. Opārts radās ap 1960. gadu.

 

 

2. Atkarībā no skolēna spējām, var piedāvāt vieglāku uzdevumu (1. variants) vai grūtāku uzdevumu (2. variants). 1. variantā laukums tiek sadalīts ar taisnām vai liektām līnijām, bet 2. variantā vispirms laukuma vidū tiek iezīmēts objekts un tikai tad laukums tiek sadalīts ar taisnām vai liektām līnijām.

3. Ja paredzēts zīmēt 1. variantu, izvēlas vienu satekpunktu vai vairākus satekpunktus (skat. A paraugus). Uz satekpunktiem novelk taisnas vai arī liektas (viļņveida) līnijas. Ja satekpunkta centrā ieliek cirkuļa adatiņu, tad pāri līnijām iespējams novilkt lokus. 

A paraugi

 

1. variantā laukumu var sadalīt arī tā, lai veidotos lauzto plakņu efekts (skat. B paraugus).

B paraugi

 

4. Ja paredzēts zīmēt 2. variantu, vispirms uzzīmē objektu. Tam apkārt sazīmē taisnas līnijas. Ja vēlas, lai objekts izskatītos telpisks, iekšpusē zīmē ieliektas līnijas (skat. C paraugus).

C paraugi

 

5. Mazos laukumiņus krāso tāpat kā šaha lauciņus - pamīšus. Šī vienveidīgā krāsošana savā ziņā ir skolēna pacietības pārbaude. 

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko