Uzdevums: Uzkonstruēt 10 ģeometriskos objektus pēc dotajiem paraugiem, parādot tiem gan redzamās un neredzamās līnijas, gan konstrukcijas palīglīnijas.

 

 Skolēnu darbi:

 Vecums: 10.-12. klase

 Darba ilgums: 2-3 mācību stundas

 Nepieciešamie materiāli: A3 formāta papīra lapas, grafīta zīmulis, dzēšgumija.

 

 Metodiskie ieteikumi:

Skolēniem jāuzkonstruē 10 ģeometriskie objekti, parādot tiem redzamās un neredzamās līnijas, kā arī konstrukcijas palīglīnijas. Vēlams izmantot gan piedāvāto konstrukciju, gan objektu secību, jo dotajā materiālā ievērota pakāpeniska pāreja no vieglākā uz sarežģītāko.

Zīmējamo objektu secība:

  1. kubs (pretējā šķautne atrodas pa vidu);
  2. kubs (pretējā šķautne atrodas nedaudz uz vienu sānu);
  3. regulāra 4-stūra piramīda;
  4. regulāra 3-stūra prizma, kas atrodas vertikāli;
  5. regulāra 3-stūra prizma, kas atrodas horizontāli;
  6. konuss;
  7. cilindrs, kas atrodas vertikāli;
  8. cilindrs, kas atrodas horizontāli;
  9. regulāra 6-stūra prizma, kas atrodas horizontāli;
  10. regulāra 6-stūra prizma, kas atrodas vertikāli.

 

 

KUBS

(pretējā šķautne atrodas pa vidu)

 

KUBS

(pretējā šķautne atrodas nedaudz uz vienu sānu)

 

REGULĀRA  4-STŪRA PIRAMĪDA

 

REGULĀRA  3-STŪRA  PRIZMA

(atrodas vertikāli)

 

REGULĀRA  3-STŪRA  PRIZMA

(atrodas horizontāli)

 

KONUSS

 Ievēro!

Ne vienmēr elipses tālākie punkti sakrīt ar kuba diagonāli. Jāatceras, kas šai taisnei jāatrodas paralēli apakšējai lapas malai gadījumā, ja aplis (elipse) atrodas uz plakanas, horizontālas virsmas (1). Pretējā gadījumā elipse izskatīsies šķība (2).

Zīmējot elipsi jāievēro, ka tai nav asu stūru. Arī šaurākajā daļā elipse ir noapaļota (3).

1

 

2

3

 

 

 

 

CILINDRS

(atrodas vertikāli)

 

CILINDRS

(atrodas horizontāli)

Skolēni konstruē patstāvīgi, par pamatu ņemot cilindra, kas atrodas vertikāli, konstrukciju.

 

 Ievēro!

Jāņem vērā, ka horizontāli novietotam cilindram elipses tālākajiem punktiem jāatrodas uz četrstūra (kvadrāta) garākās diagonāles.

 

REGULĀRA  6-STŪRA  PRIZMA

(atrodas horizontāli)

 

 

REGULĀRA  6-STŪRA  PRIZMA

(atrodas vertikāli)

Skolēni konstruē patstāvīgi, par pamatu ņemot regulāra 6-stūra prizmu, kas atrodas horizontāli, konstrukciju.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko