Strazdu būrītis

21.02.2016.

Tēma: ROKDARBI Rokdarbu veidi Koka lietas

Sagaidot pavasari, dēls kopā ar tēvu var uzmeistarot putnu būrīti. Dēļi un citi nepieciešamie materiāli nopērkami būvmateriālu veikalā.

 

 

Ievēro!

1. Piedāvātais strazdu būrītis paredzēts pakāršanai kokā, tāpēc pie ieejas nav izveidota laktiņa, kur putnam apsēsties. Atpūsties un dziedāt viņš var līdzās būrītim koka zaros.

2. Apaļajam caurumam, kura diametrs 5 cm, jāatrodas 5 cm no priekšdaļas augšējās malas.

3. Priekšdaļas sieniņai būrīša iekšpusē jābūt neēvelētai, lai strazdi ar putnēniem varētu no ligzdas pa būrīša sienu tikt līdz caurumam.

4. Būrīša apakšas un jumta padziļinājuma izmēri atkarīgi no dēļu biezuma. Rasējumā abu detaļu izmēri 15x15 cm, jo paredzētais dēļu biezums 2,5 cm.

5. Jumta padziļinājuma centram jāatrodas 5 cm zemāk nekā jumta centram.

6. Tā kā būrīti vēlams reizi divos gados iztīrīt, to taisa viegli atveramu.

Mājas lapā ievietoti oriģināli autores darbi, nevis kopijas vai tulkojumi no citām tīmekļa vietnēm. Rakstus, zīmējumus, idejas un fotogrāfijas nedrīkst pārpublicēt bez autores piekrišanas, kā arī nedrīkst izmantot komerciāliem mērķiem.

 

© Sanita Nikitenko